Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων


Το μάθημα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ). Αποτελεί μια επισκόπηση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια ΠΣ σε επίπεδο Διαχείρισης Πληροφορίας, αλλά και σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου η ανάγκη για την ύπαρξη μέτρων ασφάλειας επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης τους άμεσα.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ). Αποτελεί μια επισκόπηση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια ΠΣ σε επίπεδο Διαχείρισης της Πληροφορίας, αλλά και σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου η ανάγκη για την ύπαρξη μέτρων ασφαλείας επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης τους άμεσα. Ολοκληρώνοντας το μάθημα, ο φοιτητής είναι σε θέση:   Να κατανοήσει την ορολογία που αφορά την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Να αναλύσει το επίπεδο ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Να γνωρίζει τις μεθόδους ταυτοποίησης σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα. Να εφαρμόζει τεχνικές αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού. Να εφαρμόζει βασικές τεχνικές προστασίας δεδομένων. Να πραγματοποιεί κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση αρχείων. Να κατανοεί πολιτικές ασφάλειας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει προαπαιτούμενο μάθημα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία: Ασύμμετρα και συμμετρικά κρυπτοσυστήματα. Επαλήθευση ταυτότητας. Μηχανισμοί Αυθεντικοποίησης. Ψηφιακές Υπογραφές. Έλεγχος Πρόσβασης: Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης, Ετικέτες Ασφαλείας (MAC / DAC) και Έλεγχος Πρόσβασης με βάση το ρόλο του χρήστη. Ασφάλεια Υπολογιστών: Ασφάλεια  από παράνομη αντιγραφή, Ιοί, Ασφάλεια προσωπικού υπολογιστή. Έννοιες Ασφάλειας Δικτύων: Υπηρεσίες και Μηχανισμοί Ασφάλειας (κατά ISO 7498-2).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Κακαρούντας
Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ