ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ


Εισαγωγή στην Ποσοτική Αναλυτική Χημεία. Διαλύματα. Xημικές αντιδράσεις. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Ταχύτητα αντίδρασης. Χημική ισορροπία (Αρχή Le Chatelier. Σταθερά χημικής ισορροπίας). Ετερογενής χημική ισορροπία. Γινόμενο διαλυτότητας. Σταθμική ανάλυση. pH. Ρυθμιστικά διαλύματα. Ογκομετρική ανάλυση (θεωρητικές αρχές, προϋποθέσεις ογκομετρικής ανάλυσης, ταξινόμηση των ογκομετρικών μεθόδων, ισοδύναμο σημείο, εξουδετέρωση, καμπύλες ογκομέτρησης, σφάλματα μετρήσεων, σημαντικά ψηφία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, t-test. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία). Ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής. Ογκομετρήσεις συμλοκομετρίας. Εργαστηριακό μέρος μαθήματος 1. Σταθμική ανάλυση, Προσδιορισμός υγρασίας στερεού υλικού (χρήση ζυγού, ξηραντήρα). 2. Οξυμετρία (παρασκευή – τιτλοδότηση πρότυπου διαλύματος, χρήση σιφωνίων – προχοΐδας). 3. Αλκαλιμετρία (προσδιορισμός περιεκτικότητας στερεού δείγματος, αραίωση διαλυμάτων). 4. Πεχαμετρικός προσδιορισμός φωσφορικού οξέος (ογκομέτρηση με πεχάμετρο, καμπύλες διάστασης πολυπρωτικών οξέων). 5. Ρυθμιστικά διαλύματα (παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος, υπολογισμός ρυθμιστικής ικανότητας). 6. Oγκομετρήσεις οξειδοαναγωγής (προσδιορισμός θειωδών αλάτων). 7. Ιωδιομετρία (έμμεση ογκομέτρηση – λευκός προσδιορισμός). 8. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία - προσδιορισμός χλωριούχων με τη μέθοδο Mohr). 9. Ογκομέτρηση συμπλοκομετρίας (προσδιορισμός σκληρότητας πόσιμου νερού). 10. Προσδιορισμός χωριστά των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου.


Στόχοι Μαθήματος

Να κατανοήσει ο σπουδαστής τις μεθόδους που εφαρμόζονται για κάθε ποσοτικό προσδιορισμό και τη θεωρητική ερμηνεία χρήσης κάθε αντιδραστηρίου και οργάνου που χρησιμοποιείται.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Ποσοτική Αναλυτική Χημεία. Διαλύματα. Xημικές αντιδράσεις. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Ταχύτητα αντίδρασης. Χημική ισορροπία (Αρχή Le Chatelier. Σταθερά χημικής ισορροπίας). Ετερογενής χημική ισορροπία. Γινόμενο διαλυτότητας. Σταθμική ανάλυση. pH. Ρυθμιστικά διαλύματα. Ογκομετρική ανάλυση (θεωρητικές αρχές, προϋποθέσεις ογκομετρικής ανάλυσης, ταξινόμηση των ογκομετρικών μεθόδων, ισοδύναμο σημείο, εξουδετέρωση, καμπύλες ογκομέτρησης, σφάλματα μετρήσεων, σημαντικά ψηφία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, t-test. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία). Ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής. Ογκομετρήσεις συμλοκομετρίας. Εργαστηριακό μέρος μαθήματος 1. Σταθμική ανάλυση, Προσδιορισμός υγρασίας στερεού υλικού (χρήση ζυγού, ξηραντήρα).2. Οξυμετρία (παρασκευή – τιτλοδότηση πρότυπου διαλύματος, χρήση σιφωνίων – προχοΐδας).3. Αλκαλιμετρία (προσδιορισμός περιεκτικότητας στερεού δείγματος, αραίωση διαλυμάτων).4. Πεχαμετρικός προσδιορισμός φωσφορικού οξέος (ογκομέτρηση με πεχάμετρο, καμπύλες διάστασηςπολυπρωτικών οξέων).5. Ρυθμιστικά διαλύματα (παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος, υπολογισμός ρυθμιστικής ικανότητας).6. Oγκομετρήσεις οξειδοαναγωγής (προσδιορισμός θειωδών αλάτων).7. Ιωδιομετρία (έμμεση ογκομέτρηση – λευκός προσδιορισμός).8. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία - προσδιορισμός χλωριούχων με τη μέθοδο Mohr).9. Ογκομέτρηση συμπλοκομετρίας (προσδιορισμός σκληρότητας πόσιμου νερού).10. Προσδιορισμός χωριστά των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευτυχία Καλλίνικου
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ