Μακροοικονομική


Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της.


Στόχοι Μαθήματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του παρόντος μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές  εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή- Βασικές έννοιες Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Δείκτης τιμών καταναλωτή και πληθωρισμός Χρήμα και νομισματικό σύστημα Οικονομική μεγέθυνση Δημοσιονομική πολιτική

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Καραμάνης
Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ