Εισαγωγή στην Πληροφορική


Το μάθημα ασχολείται με τα βασικά θέματα της επιστήμης της Πληροφορικής και των Υπολογιστών, σε εισαγωγικό επίπεδο.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές της επιστήμης της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων με έμφαση στα σημεία τα οποία αποτελούν κρίσιμη γνώση του γνωστικού αντικειμένου της Κατεύθυνσης και που θα διδαχθούν αναλυτικότερα σε επόμενα εξάμηνα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Η οργάνωση των υπολογιστών σε ότι αφορά το υλικό και τη λειτουργία του. Τα αριθμητικά συστήματα με έμφαση στην αναπαράσταση αριθμών, τη μετατροπή ανάμεσα στα συστήματα και τις βασικές πράξεις. Τα λειτουργικά συστήματα, τα είδη και ο ρόλος τους. Τα προγράμματα και οι εφαρμογές λογισμικού. Οι βασικές έννοιες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, οι αλγόριθμοι, τα διαγράμματα ροής και οι γλώσσες προγραμματισμού. Τα δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο. Οι αρχές, η δομή και η λειτουργία των βάσεων δεδομένων. Οι βασικές έννοιες και τα είδη των μεταδεδομένων, με έμφαση στον πολιτισμό.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Τζανέτος Πομόνης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ