Μικροοικονομική(Microeconomics)


Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συμπεριφοράς τους στις αγορές


Στόχοι Μαθήματος

Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα βασικά µικροοικονοµικά µεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συµπεριφοράς τους στις αγορές


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται


Περιεχόμενα

•Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη •Κατανοµή των πόρων. Ζήτηση και προσφορά, συµπεριφορά καταναλωτή •Ισορροπία  της  αγοράς,  προσδιορισµός  των  τιµών,  και κατανοµή των πόρων •Παραγωγή και κόστη •Ανάλυση δοµής αγοράς •Αγορές συντελεστών παραγωγής •Κατανοµή εισοδήµατος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Καραμάνης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ