Ψηφιοποίηση & Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (Θεωρία)


Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της ψηφιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς και στις έννοιες των πολυμέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη χρήση και ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής: • Γενικές αρχές και διαδικασία ψηφιοποίησης πολιτισμικής κληρονομιάς. • Η αύρα του έργου, οι χρήσεις ψηφιακών αντιτύπων, τα δικαιώματα του δημιουργού. • Εικόνα (μορφές, ανάλυση, βάθος χρώματος, χρωματικά μοντέλα, μορφοποιήσεις & μέγεθος αρχείων, συμπίεση, υλικά αποθήκευσης, οθόνες, καλιμπράρισμα, προφίλ, σαρωτές, εκτυπωτές). • Adobe Photoshop:Εργαλεία, Φίλτρα ευκρίνειας, μεταβολές και ρυθμίσεις χρώματος. • Ήχος- Βίντεο (παράμετροι ψηφιοποίησης) • Γενικές έννοιες, είδη και ιδιαιτερότητες των πολυμέσων. Είδη κωδικοποίησης, μέθοδοι συμπίεσης. • Χαρακτηριστικά, εργαλεία συγγραφής και ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων. • Χρήση πολυμεσικών εφαρμογών για την επεξεργασία της ψηφιοποιημένης πολιτισμικής κληρονομιάς. • Νέες μορφές δημιουργίας: New Media Art, Digital Art, Internet Art.


Στόχοι Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της ψηφιοποίησης και της επεξεργασίας των ψηφιοποιημένων αρχείων που προκύπτουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις πολυμεσικές εφαρμογές, δηλαδή στη σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων, στη σχεδίαση με έμφαση στα πολυμέσα καθώς στην αξιολόγηση των πολυμεσικών εφαρμογών. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα επί μέρους χαρακτηριστικά των πολυμεσικών εφαρμογών, όπως εικόνα, ήχος, βίντεο κ.ά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών που απαιτούνται ώστε να ψηφιοποιήσει τμήματα της πολιτισμικής κληρονομιάς Έχει κατανοήσει την επεξεργασία της ψηφιοποιημένης πολιτισμικής κληρονομιάς Έχει κατανόησει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της πολυμεσικών εφαρμογών. Έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων, να προτείνει διορθώσεις και να επιλέγει την καταλληλότερη. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της ψηφιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς και στις έννοιες των πολυμέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη χρήση και ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της ψηφιοποίησης και της επεξεργασίας των ψηφιοποιημένων αρχείων που προκύπτουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις πολυμεσικές εφαρμογές, δηλαδή στη σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων, στη σχεδίαση με έμφαση στα πολυμέσα καθώς στην αξιολόγηση των πολυμεσικών εφαρμογών. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα επί μέρους χαρακτηριστικά των πολυμεσικών εφαρμογών, όπως εικόνα, ήχος, βίντεο κ.ά.. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει έναν κύκλο θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, για την εισαγωγή του σπουδαστή σε έννοιες δημιουργίας και διαχείρισης πολυμέσων για την επεξεργασία ψηφιοποιημένης πολιτισμικής κληρονομιάς. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή στη διαδικασία ψηφιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, στις γενικές έννοιες των πολυμέσων, στα είδη και τις ιδιαιτερότητές τους (Εικόνα, Ήχος, Βίντεο), καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων πολυμεσικών εφαρμογών. Επιπλέον, οι σπουδαστές μαθαίνουν πως μπορούν οι ίδιοι να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εφαρμογές. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με την επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων των πολυμέσων, όπως εικόνα, κινούμενα γραφικά, τρισδιάστατα γραφικά και βίντεο, καθώς και να συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία σε ολοκληρωμένες εφαρμογές.   Λέξεις κλειδιά μαθήματος: Πίξελ, βάθος χρώματος, δυναμική κλίμακα, σαρωτής, καλιμπραρισμα, μεταδεδομένα,  εναρμόνιση πλαισίου, προτυπα, επιμέλεια, πνευματικά δικαιωματα, διαχειρηση, διαφύλαξη, μουσειακό υλικό, κύκλος ζωης ψηφιοποίησης.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Κάντας
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ