Βιολογία ΙI


Μεβρανική Μεταφορά. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά. Παραγωγή ενέργειας στα μοτοχόνδρια. Κυτταροσκελετός. Κυτταρική επικοινωνία. Κυτταρική διαίρεση. Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος. Ιστοί και καρκίνος. Επιγενετικοί μηχανισμοί. Γενετικός ανασυνδυασμός. Ανθρώπινο γονιδίωμα.


Στόχοι Μαθήματος

Να γνωρίζει και να κατανοεί ο φοιτητής τα ακόλουθα: • Επιγενετικούς μηχανισμούς • Γενετικό ανασυνδυασμό • Κυτταρική επικοινωνία


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Επιγενετικοί μηχανισμοί 2. Ανασυνδυασμός 3. Ανθρώπινο γονιδίωμα 4. Κυτταροσκελετός και Κυτταρική Διαίρεση 5. Κυτταρική Επικοινωνία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Λαζαρίδης, Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Σπυρίδων Γεωργάτος, Μαρίκα Σύρρου, Χαράλαμπος Αγγελίδης, Παναγιώτης Κούκλης, Σάββας Χριστοφορίδης, Θεόδωρος Τζαβάρας
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ