Η τέχνη του Μεσαίωνα


Το μάθημα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην τέχνη του Μεσαίωνα. Παρουσιάζονται σε επισκόπηση διάφορα στιλ και είδη τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μικροτεχνία, εικονογράφηση χειρογράφων) από τον 4ο μέχρι τον 14ο μεταχριστιανικό αιώνα. Το κέντρο βάρους αποτελεί η τέχνη του Δυτικού κόσμου, ενώ συνοπτικά εξετάζονται η βυζαντινή και ισλαμική τέχνη της περιόδου.


Στόχοι Μαθήματος

• Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την τέχνη του Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. • Οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν τα βασικά στιλιστικά χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν ανά περιοχή και ανά εποχή στο διάστημα από τον 4ο μέχρι τον 14ο αιώνα. Να έχουν βασικές γνώσεις για τις κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές αλλαγές σ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

• Η έννοια του Μεσαίωνα και του Βυζαντίου: γέννηση, εξέλιξη και σύγχρονη πρόσληψη των όρων. Οι πρώτοι μεταχριστιανικοί αιώνες στην Ευρώπη. • Η πρωτοβυζαντινή άνθηση. Οι 'βάρβαροι' της Ευρώπης, 5ος-8ος αιώνας. • Η Καρολιγγειανή Αναγέννηση. • Η μεσοβυζαντινή τέχνη. Το ισλάμ. • Η Οθωνική τέχνη. • Ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη στο γύρισμα της χιλιετηρίδας. • Το Ρωμανικό στιλ: διαμόρφωση και εξάπλωση. • H καταγωγή και εξάπλωση του Γοτθικού στιλ. • Το ώριμο Γοτθικό στιλ. • Το όψιμο Γοτθικό στιλ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αρετή Αδαμοπούλου
Τμήμα: Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Τέχνες
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ