Εισαγωγή στον Προγραμματισμό


Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων με την βοήθεια Η/Υ χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού C++. Στο μάθημα περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού C++. Σχεδίαση και ανάλυση υπολογιστικών προγραμμάτων, διόρθωση σφαλμάτων, έλεγχος, τεκμηρίωση, εγχειρίδιο χρήσης και αμυντικός προγραμματισμός. Βασικοί τύποι δεδομένων. Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος. Είσοδος δεδομένων και έξοδος αποτελεσμάτων. Τύποι δεδομένων, συμβολοσειρές, και πίνακες. Υποπρογράμματα, βασικές και αναδρομικές συναρτήσεις, διαβίβαση τιμών των παραμέτρων δια μέσω τιμής και δια μέσω διεύθυνσης. Διάρκεια (ζωής) προσδιοριστών και κανόνες εμβέλειας και ορατότητας. Χρήση αρχείων. Δομές, εγγραφές, λίστες και σύνθετοι τύποι δεδομένων. Προεπεξεργαστής και βιβλιοθήκες. Τεχνικές αποτελεσματικού προγραμματισμού και εξοικείωση με αλγορίθμους και διαγράμματα ροής προγραμμάτων. Εφαρμογές σε προβλήματα αναζήτησης, ταξινόμησης και μαθηματικών προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εισαγωγή στους Η/Υ


Περιεχόμενα

• Εισαγωγικά μαθήματος και Δυαδική αναπαράσταση • Είσοδος και Έξοδος δεδομένων • Αριθμητικοί και λογικοί τελεστές • Ροή ελέγχου: if/else, switch, for, while, do-while • Συναρτήσεις, εμβέλεια μεταβλητών και αναδρομή • Επανάληψη σε συναρτήσεις • Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι) • Εφαρμογές σε ταξινομήσεις και αναζήτηση στοιχείων • Αλφαριθμητικά και Συμβολοσειρές • Εγγραφές, δομές και χρήση αρχείων • Επανάληψη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Xάρης Παπαδόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ