Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων


Στο μάθημα αυτό γίνεται εφαρμογή, με τη βοήθεια του υπολογιστή και τη χρήση του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S., της στατιστικής θεωρίας που αναπτύχθηκε στα μαθήματα «Εισαγωγή στη Στατιστική», «Στατιστική Συμπερασματολογία» και «Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης».


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να μεταδώσει γνώσεις στους φοιτητές όπως α) στον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, β) τις μέσες τιμές δύο πληθυσμών με εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα, γ) στην απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, καθώς και στην δ) ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χρήση Η/Υ


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων-Τα βασικά του S.P.S.S. • Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-Περιγραφική Στατιστική • Εξέταση της σχέσης δυο μεταβλητών • Έλεγχος ότι η παράμετρος θέσης ενός πληθυσμού είναι ίση με δοθείσα γνωστή τιμή • Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα • Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα • Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης περισσοτέρων των δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα • Γραμμική παλινδρόμηση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Απόστολος Μπατσίδης
Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ