Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία


Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, εξετάζονται τα είδη της Ιστοριογραφίας, τα χαρακτηριστικά, η γλώσσα και το ύφος και οι ιδιαιτερότητες των βασικών εκπροσώπων της ρωμαϊκής ιστοριογραφίας. Αναλύονται αντιπροσωπευτικά κείμενα του Καίσαρα, του Νέπωτα, του Σαλλουστίου, του Λίβιου και του Τάκιτου.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη της Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας. • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν τα είδη της Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας και τους εκπροσώπους της, ορισμένα αντιπροσωπευτικά κείμενα των οποίων μελετήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος. Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με τα βασικά γνωρίσματα της γλώσσας και του ύφους των συγκεκριμένων συγγραφέων καθώς και με το ευρύτερο ιστορικό, πολιτικό και πολιτισμικό περικείμενο, το οποίο αναδεικνύεται από τα σχετικά έργα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Α. Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία: Εισαγωγικά εξετάζονται τα είδη της Ιστοριογραφίας, τα χαρακτηριστικά, η γλώσσα, το ύφος και οι ιδιαιτερότητες των βασικών εκπροσώπων της Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας. Β. Μελέτη αντιπροσωπευτικών κειμένων των εκπροσώπων της Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας: Αναλύονται κείμενα του Καίσαρα (De Bello Gallico ΙΙ 15 και De Bello CiviliΙ 32) του Νέπωτα (Miltiades 4, 1-3, Themistocles 2, 6-8, Alcibiades 3, 1-4, Atticus 16) του Σαλλούστιου (De coniuratione Catilinae κεφ. 1-6), του Λίβιου (Ab urbe condita: το Προοίμιο και τα κεφ. 1,2 και 4) και του Τάκιτου (Annales 1-5 και Agricola κεφ. 1) σε συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα, στα οποία αναφέρονται, και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, που περιγράφουν. Ιδιαίτερα σχετικά με τους τρεις κορυφαίους ιστορικούς (Σαλλούστιο, Λίβιο και Τάκιτο), που ανήκουν αντίστοιχα στη Δημοκρατική περίοδο, στην εποχή του Αυγούστου και τους Αυτοκρατορικούς χρόνους, επιχειρείται συγκριτική μελέτη των προοιμίων, που προτάσσουν στις ιστορίες τους, προκειμένου να αναδειχθούν οι βασικές αρχές και τα ιδεώδη του Ρωμαϊκού πολιτισμού, η εξέλιξη και η διαφοροποίησή τους από την μία εποχή στην άλλη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρία Παπαδημητρίου
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ