Βιομηχανική Πληροφορική


Πληροφορικό μοντέλο Βιομηχανικού Οργανισμού. Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM) Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου, (DCS), κλειστής αρχιτεκτονικής, Συστήματα Ελέγχου Πραγματικού χρόνου, με κρισιμότητα ασφάλειας. Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), Κατανεμημένα συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής, Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), Υλικό και Λογισμικό Βιομηχανικών εφαρμογών, Υπολογιστές στην παραγωγή. Διαθεσιμότητα Υπολογιστικών Συστημάτων. Πληροφορικά Συστήματα Συντήρησης Εξοπλισμού. Πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ανοικτής αρχιτεκτονικής, Γλώσσες προγραμματισμού, Εργαλεία λογισμικής μηχανικής, Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, πρότυπα ποιότητας, Λειτουργικά συστήματα, ελεγκτές πεδίου, συστήματα διαχείρισης πόρων. Προγράμματα και βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επικοινωνίες και συγχρονισμός. Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση. Εικονική πραγματικότητα στη βιομηχανία, Βιομηχανικά δίκτυα υπολογιστών, ασύρματα βιομηχανικά δίκτυα. Παραδείγματα ανάπτυξης λογισμικού για αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Αναπτύσσονται οι έννοιες του πληροφοριακού μοντέλου Βιομηχανίας, και των ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής. Αναλύονται οι έννοιες των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου, κλειστής και ανοικτής αρχιτεκτονικής, των συστημάτων πραγματικού χρόνου, και των συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων. Επεξηγούνται οι αρχές και τα εργαλεία σχεδίασης βιομηχανικού λογισμικού. Περιγράφονται οι αρχές των βιομηχανικών δικτύων δεδομένων και ελέγχου, και δίνονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Πληροφορικό μοντέλο Βιομηχανικού Οργανισμού. Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM) Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου, (DCS), κλειστής αρχιτεκτονικής, Συστήματα Ελέγχου Πραγματικού χρόνου, με κρισιμότητα ασφάλειας. Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), Κατανεμημένα συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής, Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), Υλικό και Λογισμικό Βιομηχανικών εφαρμογών, Υπολογιστές στην παραγωγή. Διαθεσιμότητα Υπολογιστικών Συστημάτων. Πληροφορικά Συστήματα Συντήρησης Εξοπλισμού. Πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ανοικτής αρχιτεκτονικής, Γλώσσες προγραμματισμού, Εργαλεία λογισμικής μηχανικής, Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, πρότυπα ποιότητας,  Λειτουργικά συστήματα, ελεγκτές πεδίου, συστήματα διαχείρισης πόρων. Προγράμματα και βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επικοινωνίες και συγχρονισμός. Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση. Εικονική πραγματικότητα στη βιομηχανία, Βιομηχανικά δίκτυα υπολογιστών, ασύρματα βιομηχανικά δίκτυα. Παραδείγματα ανάπτυξης λογισμικού για αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σταύρος Βολογιαννίδης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ