Λαϊκή Τέχνη


Το μάθημα εξετάζει την καλλιτεχνική δημιουργία στην ελληνική παραδοσιακή (προβιομηχανική) κοινωνία, η οποία αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια. Οι μορφές της τέχνης που αναλύονται είναι οι ακόλουθες: Ζωγραφική, Λιθογλυπτική και Ξυλογλυπτική.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη και η κατανόηση, εκ μέρους των φοιτητών, α) της ιστορικότητας της λαϊκής τέχνης β) των τυπολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της και γ) της κοινωνικής και ιδεολογικής λειτουργικότητάς της.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Ζωγραφική 2. Λιθογλυπτική 3. Ξυλογλυπτική

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Στέφανος Τσιόδουλος
Τμήμα: Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Τέχνες
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ