Επιχειρησιακή Έρευνα


Προβλήματα αριστοποίησης, μορφοποίηση προβλημάτων. Άριστη επιλογή προϊόντων. Άμεση προσέγγιση, προσέγγιση με εισροές-εκροές. Γραφική επίλυση. Μορφή και ιδιότητες της άριστης λύσης. Η μέθοδος Simplex. Οικονομική ερμηνεία της μεθόδου Simplex. Δίκτυα και γράφοι. Συντομότερα μονοπάτια. Αλγόριθμοι PERT και CPM. Ροή σε δίκτυα, ελάχιστη και μέγιστη ροή. Δένδρα κάλυψης. Μετρικές δικτύων, centrality, συσταδοποίηση. Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, μοντέλα δημιουργίας δικτύων.


Στόχοι Μαθήματος

Η εκπαίδευση των σπουδαστών στη λήψη αποφάσεων με επιστημονική θεμελίωση, με σκοπό την όσο το δυνατόν βέλτιστη χρήση των υπαρχόντων πόρων. Η εισαγωγή σε θέματα γράφων, δικτύων και κοινωνικών δικτύων και η μελέτη τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Προβλήματα αριστοποίησης, μορφοποίηση προβλημάτων. Άριστη επιλογή προϊόντων. Άμεση προσέγγιση, προσέγγιση με εισροές-εκροές. Γραφική επίλυση. Μορφή και ιδιότητες της άριστης λύσης. Η μέθοδος Simplex. Οικονομική ερμηνεία της μεθόδου Simplex. Δίκτυα και γράφοι. Συντομότερα μονοπάτια. Αλγόριθμοι PERT και CPM. Ροή σε δίκτυα, ελάχιστη και μέγιστη ροή. Δένδρα κάλυψης. Μετρικές δικτύων, centrality, συσταδοποίηση. Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, μοντέλα δημιουργίας δικτύων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Περσεφόνη Πολυχρονίδου
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ