Μακροοικονομική


Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη, ΑΕΠ και Εθνικό Εισόδημα, Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση, γενικά και ειδικά της Ελληνικής οικονομίας, Προσδιορισμός επιπέδου ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος, οι μεταβολές του Εισοδήματος και ο πολλαπλασιαστής, Μακροοικονομικές πολιτικές (Δημοσιονομική, Νομισματική, Εισοδηματική), ο νόμος του SAY, Χρήμα και Νομισματική Πολιτική, συναρτήσεις IS & LM, Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός το μαθήματος είναι η γνώση των σχετικών με τα μακροοικονομικά θέματα εννοιών, των αντίστοιχων χαρακτηριστικών της Ελληνικής οικονομίας, το πώς αυτά επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον και την εν γένει δράση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς και η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων μέσω των ασκήσεων. Να γνωρίζουν οι σπουδαστές: Τις έννοιες των μακροοικονομικών μεγεθών. Τα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας. Το πώς το μακροοικονομικό περιβάλλον επηρεάζει τη δραστηριότητα των μικροοικονομικών μονάδων. Πώς επιλύονται μακροοικονομικά προβλήματα, μέσω των ασκήσεων πράξης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη, ΑΕΠ και Εθνικό Εισόδημα, Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση, γενικά και ειδικά της Ελληνικής οικονομίας, Προσδιορισμός επιπέδου ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος, οι μεταβολές του Εισοδήματος και ο πολλαπλασιαστής, Μακροοικονομικές πολιτικές (Δημοσιονομική, Νομισματική, Εισοδηματική), ο νόμος του SAY, Χρήμα και Νομισματική Πολιτική, συναρτήσεις IS & LM, Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ