Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη


1. Εισαγωγή και ορισμός της σύγχρονης Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης 2. Σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης 3. Βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης, Πολιτική σε βασικούς τομείς της οικονομίας 4. Τα διάφορα υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης 5. Ανάπτυξη και η Περιφερειακή Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες, ορισμοί και περιεχόμενο της περιφερειακής οικονομικής 6. Αναγκαιότητα και αντικειμενικοί σκοποί της περιφερειακής πολιτικής, το επίπεδο και το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής 7. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης 8. Μορφές, αίτια και συνέπειες του περιφερειακού προβλήματος 9. Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. 10. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα 11. Ανάπτυξη, φορείς προγραμματισμός, ανθρώπινο δυναμικό και διαχείριση πόρων. 12. Σύγχρονη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα 13. Σύνοψη-Συμπεράσματα


Στόχοι Μαθήματος

Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι η μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και πληροφοριών, σχετικών με την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το πρώτο μέρος, η οικονομική της ανάπτυξης, πέρα από την αποδοτική κατανομή των παραγωγικών πόρων που βρίσκονται σε ανεπάρκεια και την υποστηριζόμενή τους αύξηση διαχρονικά, ασχολείται επίσης και με τους απαραίτητους οικονομικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς μηχανισμούς, τόσο δημόσιους, όσο και ιδιωτικούς, για μεγάλης κλίμακας βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες στρατηγικές της οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες εξετάζονται υπό το πρίσμα των αντικειμενικών τους σκοπών και των προτεινόμενων μέτρων πολιτικής για την πραγματοποίησή τους. Το δεύτερο μέρος, η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύει την χρησιμότητα της περιφερειακής επιστήμης, και την αναγκαιότητα άσκησης περιφερειακής πολιτικής για επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων περιφερειακής ανισότητας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Από κοινού εξετάζονται και αναπτύσσονται θεωρίες των κλασικών και των μετέπειτα θεωρητικών της ανάπτυξης, καθώς και ο τρόπος επιλογής πολιτικών για εκπονήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση να: Αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αναγιγνώσκει στατιστικούς πίνακες με πρόσφατα στοιχεία που καταδεικνύουν προβλήματα ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο. Ερμηνεύει δείκτες για διευκόλυνση των διεθνών και διαχρονικών συγκρίσεων, των βασικών επιπέδων των χωρών του πλανήτη. Αναγνωρίζει πρότυπα και εξάγει συμπεράσματα από εμπειρικές μαρτυρίες. Χειρίζεται προβλήματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει τη δυνατότητα συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού οικονομικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης της φτώχειας στον σημερινό κόσμο


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή και ορισμός της σύγχρονης Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης 2. Σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης 3. Βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης, Πολιτική σε βασικούς τομείς της οικονομίας 4. Τα διάφορα υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης 5. Ανάπτυξη και η Περιφερειακή Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες, ορισμοί και περιεχόμενο της περιφερειακής οικονομικής 6. Αναγκαιότητα και αντικειμενικοί σκοποί της περιφερειακής πολιτικής, το επίπεδο και το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής 7. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης 8. Μορφές, αίτια και συνέπειες του περιφερειακού προβλήματος 9. Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. 10. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα 11. Ανάπτυξη, φορείς προγραμματισμός, ανθρώπινο δυναμικό και διαχείριση πόρων. 12. Σύγχρονη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα 13. Σύνοψη-Συμπεράσματα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ