• Ε. Κεχρής, «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων», εκδόσεις Κριτική, 2015. • Μ. Ξένος, Δ. Χριστοδουλάκης, «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων», εκδόσεις Παπασωτηρίου 2002.


The aims of this course are: • to demonstrate the important role of data in everyday business operations and in business decision making. • To present the basic concept of database technologies that facilitate access to business data and information • To present and analyze the principles of relational databases • To present and analyze the stages of database development, the experts involved and the software tools that are available for this purpose. At the completion of the course the students: • will be able develop Entity-Relationship Diagrams based on textual descriptions and/or business documents • learn the basic principles of relational databases • will be able to transform Entity-Relationship Diagrams to well-designed relational databases.


Objectives

...


Prerequisites

NO


Syllabus

...

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: Evangelos Kehris
Department: Department of Business Administration
Institution: TEI of Central Macedonia
Subject: Other Sub-Discipline
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES