Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας


Η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΨΕΕ) αποτελεί έναν ευρύ επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών. Ο όρος εικόνα χρησιμοποιείται ευρύτερα από την απλή απεικόνιση ενός σκηνικού και περιλαμβάνει την επεξεργασά κάθε είδους πληροφοριών. Τα υπερηχογραφήματα, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι δορυφορικές φωτογραφίες κ.α. μπορούν να επεξεργαστούν ως ψηφιακές εικόνες. Οι στόχοι της ΨΕΕ είναι οι εξής: 1) Η ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εικόνων με σκοπό την αποθήκευση, μετάδοση και εκτύπωσή τους. 2) Η βελτίωση και η αποκατάσταση των εικόνων με σκοπό την καλύτερη απεικόνισή τους. 3) Η ανάλυση και κατανόηση των εικόνων


Στόχοι Μαθήματος

Η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας είναι ένα ευρύ εφαρμοσμένο επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με συναφή επιστημονικούς κλάδους: 1)            Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (ΨΕΣ) 2)            Ρομποτική όραση 3)            Τεχνητή Νοημοσύνη 4)            Αναγνώριση Προτύπων 5)            Νευρωνικά Δίκτυα 6)            Ασαφής Λογική 7)            Κωδικοποίηση 8)            Γραφικά Η/Υ Λόγω αυτής της ευρύτητας ό στόχος του μαθήματος είναι παρουσίαση βασικών εννοιών και μεθόδων που μπορούν να δώσουν στον φοιτητή ένα σημείο εκκίνησης και να τον καταστήσουν ικανό τον να αντιληφθεί πληθώρα εφαρμογών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή και ορισμοί 1.1 Είδη ψηφιακών εικόνων. 1.2 Βασικές έννοιες 1.3 Ιστόγραμμα Κεφάλαιο 2 – Επεξεργασίες σε δυαδικές εικόνες Κέντρο βάρος αντικειμένου Κωδικοποίηση δυαδικής εικόνας κατά μήκος διαδρομής. Συνδεδεμένα στοιχεία. Κωδικοποίηση αλυσίδας Ο μετασχηματισμός του Κεφάλαιο 3 – Επεξεργασίες σε εικόνες αποχρώσεων του γκρι Βελτίωση εικόνων και αποκατάσταση εικόνων 3.1.1. Εξομάλυνση 3.1.2. Εξισορρόπηση ιστογράμματος Κατωφλίωση 3.2.1 Κατωφλίωση με βάση τη διασπορά 3.2.2 Κατωφλίωση με βάση την εντροπία 3.2.3 Πολυκατωφλίωση με χρήση νευρωνικού δικτύου Κωδικοποίηση εικόνων αποχρώσεων του γκρι 3.3.1 Κωδικοποίηση Huffman 3.3.2 Κωδικοποίηση LZW 3.3.3 Κωδικοποίηση 2Δ-διακριτού μετασχηματισμό συνημιτόνου       3.4. Ανίχνευση ακμών             3.4.1 Ανίχνευση ακμών με την χρήση πρώτων παραγώγων             3.4.2 Ανίχνευση ακμών με την χρήση του τελεστή Laplace       3.5 Μεταβολή μεγέθους – Παρεμβολή τιμών Κεφάλαιο 4 - Μορφολογία ψηφιακών δυαδικών εικόνων 4.1: Μεταφορά (Translation) 4.2: Ανάκλαση (Reflection) 4.3: Συμπλήρωμα (Complement) 4.4: Τομή (Intersection) 4.5: Ένωση (Union) 4.6: Διαφορά (Difference) 4.7: Διαστολή (Dilation) 4.8: Διάβρωση (Erosion) 4.9: Άνοιγμα (Opening) 4.10: Κλείσιμο (Closing). 4.11: Εφαρμογές – Παραδείγματα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ MATLAB

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χαράλαμπος Στρουθόπουλος
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ