Τεχνολογία Λογισμικού


Ο φοιτητής μελετάει τις βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού. Για κάθε μία από αυτές μελετάει μία τουλάχιστον σχετική μεθοδολογία και βλέπει παραδείγματα εργαλείων υπολογιστή που την υποστηρίζουν. Μέσα από διαφόρων ειδών ασκήσεις εκπαιδεύεται στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων Τεχνολογίας Λογισμικού.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να διδαχθούν τις αρχές της Τεχνολογίας Λογισμικού, και τις μεθόδους και εργαλεία για τις διάφορες δραστηριότητες της. Επίσης μέσα από τη συμμετοχή σε έργα ελεύθερου λογισμικού οι φοιτητές ασκούνται στις πρακτικές της Τεχνολογίας Λογισμικού σε πραγματικό περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές αρχές προγραμματισμού Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βάσεις Δεδομένων


Περιεχόμενα

Περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων της σημερινής βιομηχανίας παραγωγής λογισμικού. Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Ευέλικτες Μέθοδοι. Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού. Εξαγωγή και Συγγραφή Απαιτήσεων. Προσεγγίσεις Ανάλυσης και Δομημένη Ανάλυση. Προσεγγίσεις Σχεδίασης και Δομημένη Σχεδίαση. Κωδικοποίηση και Έλεγχος. Εργαλεία και Περιβάλλοντα Τεχνολογίας Λογισμικού. Εργασία με συμμετοχή σε έργο Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Σταμέλος
Τμήμα: Πληροφορικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ