Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα σχολείου


Το μάθημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα του σχολείου και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαιρετικά μαθήματα ή προαπαιτούμενες γνώσεις.


Περιεχόμενα

1. Έννοια αποτελεσματικού σχολείου, θεωρία και έρευνα για την σχολική αποτελεσματικότητα 2. Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις της σχολικής αποτελεσματικότητας, Μοντέλα σχολικής αποτελεσματικότητας 3. Παράγοντες – χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου 4. Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων: έννοια, πλαίσιο, διαδικασία 5. Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά)αξιολόγησης των σχολικών μονάδων 6. Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων 7. Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στη χώρα μας σήμερα 8. Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός και τα χαρακτηριστικά του 9. Εννοιολόγηση των όρων: εκπαιδευτικό έργο, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, αξιολόγηση έργου των εκπαιδευτικών 10. Θεωρία και έρευνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών 11. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών 12. Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Ανδρεαδάκης
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ