Εκπαιδευτική Αξιολόγηση


Tο μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Καλύπτει σύντομα το μεγάλο εύρος τομέων που περιέχονται στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και δίνει παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη. Περιλαμβάνει την παρουσίαση όλων των μορφών αξιολόγησης που συναντώνται σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική αξιολόγηση, την εισαγωγή στις θεωρίες αξιολόγησης, το θεωρητικό πλαίσιο που τις διέπει και το υπόβαθρο που στηρίζονται. Συζητούνται επίσης θέματα πρακτικών εφαρμογών της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, των διακρίσεων και ταξινομήσεων που έχουν αποτυπωθεί καθώς και η εφαρμογή τους. Επίσης συζητούνται θέματα σύγχρονων τάσεων αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογής. Τέλος γίνεται μια επισκόπηση στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών και των αρχών που την διέπουν.


Στόχοι Μαθήματος

Η βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι: (α) Η αποσαφήνιση των όρων και των διαστάσεων της αξιολόγησης (π.χ. εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση μαθητή, αξιολόγηση έργου, αξιολόγηση εκπαιδευτικού κλπ.), (β) Η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών μοντέλων και τύπων αξιολόγησης, (γ) Η κατανόηση των σύγχρονων τάσεων στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, και (δ) H απόκτηση γνώσεων για αποτελεσματική σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης στην εκπαίδευση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις.


Περιεχόμενα

Το μάθημα περιλαμβάνει μια ενότητα παρουσίασης όλων των μορφών αξιολόγησης που συναντώνται σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική αξιολόγηση, μία εισαγωγή στις θεωρίες αξιολόγησης, το θεωρητικό πλαίσιο που τις διέπει και το υπόβαθρο που στηρίζονται. Συζητούνται θέματα πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, των διακρίσεων και ταξινομήσεων που έχουν αποτυπωθεί καθώς και η εφαρμογή τους. Επίσης συζητούνται θέματα σύγχρονων τάσεων αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογής. Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: • Εισαγωγή στη θεωρία της αξιολόγησης • Βασικές αρχές αξιολόγησης • Αντικείμενα, σκοποί και κριτήρια αξιολόγησης • Βασικοί τύποι και λειτουργίες αξιολόγησης • Μοντέλα αξιολόγησης • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού • Αξιολόγηση μαθητή • Αξιολόγηση της μάθησης • Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλης Γραμματικόπουλος
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ