Περιφερειακή Ανάπτυξη


Προκαταρκτικές έννοιες περιφερειακής ανάπτυξης. Περιφερειακό πλαίσιο, περιφερειακό πρόβλημα, διαπεριφερειακό εισόδημα και κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. Χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων και η οικονομική περιφέρεια. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Στρατηγική, μέσα και αποτελεσματικότητα περιφερειακής πολιτικής. Περιφερειακή πολιτική ανάπτυξη με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Διανομή εισοδήματος. Προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Περιφερειακές ανισότητες.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει μια γενική εικόνα για τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον Περιφερειακό Προγραμματισμό, την Περιφερειακή Πολιτική της Ανάπτυξης, την Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική, γενικότερα την Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, τους Αναπτυξιακούς Άξονες, την Ολοκληρωμένη Αειφορική και Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους Συνεταιρισμούς και τον Οικο-αγροτουρισμό.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Σχεδιασμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακός Προγραμματισμός Περιφερειακή Πολιτική της Ανάπτυξης Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Αναπτυξιακοί Άξονες Ολοκληρωμένη Αειφορική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Συνεταιρισμοί και Περιφερειακή Ανάπτυξη Διαδίκτυο και Αγρο-τουρισμός

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου
Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ