Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας


Το μάθημα αφορά στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες της επιστημονικής έρευνας και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ερευνητικού πνεύματος τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στον επιστημονικό χώρο του ενδιαφέροντός τους. απαραίτητο. Τα μαθήματα προσπαθούν να θίγουν τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη της επιστημονικής έρευνας. Ως προς το Θεωρητικό μέρος, οι φοιτητές γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τις έννοιες, τα είδη και τα στάδια μιας επιστημονικής έρευνας. Στο Πρακτικό μέρος οι γνώσεις αυτές εφαρμόζονται και αξιοποιούνται στην πράξη, μέσα στο πλαίσιο μικρών ατομικών εργασιών και παρουσιάσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: • Να εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια της επιστημονικής έρευνας. • Να γνωρίσουν διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από τη μουσική επιστήμη. • Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν και να διατυπώσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του. • Να είναι σε θέση να ερευνήσουν τη βιβλιοθήκη και να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σχετική με ένα ερευνητικό θέμα βιβλιογραφία. • Να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική - μεθοδολογία για ένα ερευνητικό πρόβλημα που τους ενδιαφέρει. • Να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές και να αξιολογήσουν δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες. • Να γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους που ισχύουν για την εκπόνηση έρευνας στην Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω καλύπτονται, όπως είναι φυσικό, σε επίπεδο ανάλογο ενός εισαγωγικού στην έρευνα μαθήματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Είδη επιστημονικής έρευνας Παραδείγματα ερευνών – Το πρακτικό πλαίσιο και τα προβλήματα μίας έρευνας Επιλογή του θέματος. Διατύπωση τίτλου. Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων Αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. Επισκόπηση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Δημιουργία αρχείων καταγραφών και κράτηση σημειώσεων Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή δεδομένων: Ποσοτική και ποιοτική έρευνα Ανάλυση στοιχείων Σχεδιασμός και χορήγηση ερωτηματολογίου Σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεντεύξεων Παρατήρηση Ημερολόγια Η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Λελούδα Στάμου
Τμήμα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ