Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής


O σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα θέματα του λόγου και της ακοής, οι οποίες θα επιτρέψουν τη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών της ανθρώπινης επικοινωνίας στα μαθήματα των κατευθύνσεων που ακολουθούν. Ο λόγος, τόσο στον τομέα της ακρόασης και της αντίληψης όσο και στον τομέα της εκφοράς του αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Συνεπώς, οι διεργασίες του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, η περιγραφή των περιφερειακών συστημάτων, ο τρόπος και οι συνθήκες ακρόασης στο περιβάλλον καθώς και τα χαρακτηριστικά του εκφερόμενου λόγου αποτελούν χρήσιμη γνώση για την κατάρτιση και εκπαίδευση των ατόμων. Οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται αφορούν σε στοιχεία γλωσσολογίας, ακουστικής και φωνητικής, ανατομίας και φυσιολογίας των περιφερειακών συστημάτων λόγου και ακοής, οργάνωσης του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, πρόσληψης / αντίληψης του λόγου, ψυχοακουστικής, μοντέλων γλωσσικής επεξεργασίας και ανάπτυξης γλώσσας και ομιλίας.


Στόχοι Μαθήματος

1. Nα αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα φαινόμενα ομιλίας και λόγου και τη συμβολή των διαφόρων επιστημών. 2. Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τη λειτουργία της ακοής. 3. Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις γνωστικές και νευρογλωσσικές δομές λειτουργίας για την αντίληψη και παραγωγή του λόγου. 4. Να κατανοηθεί ο μηχανισμός της διαπροσωπικής επικοινωνίας. 5. Να κατακτηθούν γνώσεις στον τομέα της ανάπτυξης λόγου σε παιδιά.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

1. Ορισμοί και ταξινόμηση επιπέδων Λόγου, Γλώσσας, Ακοής κ’ Επικοινωνίας 2. Στοιχεία και δομές της Γλώσσας 3. Σχέση Γλώσσας και Σκέψης 4. Στοιχεία και δομές της Ομιλίας 5. Περιγραφή των περιφερειακών συστημάτων ακοής και ομιλίας 6. Οργάνωση και Διεργασίες της Ακοής και του Λόγου στον Εγκέφαλο 7. Ακρόαση και Συνθήκες Ακρόασης, Αντίληψη, Ψυχοακουστική 8. Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας - Σύνταξη και Σημασιολογία 9. Γλωσσική Ανάπτυξη 10. Φωνολογική Ανάπτυξη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αρετή Οκαλίδου
Τμήμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ