Μακροοικονομική


Το μάθημα εξετάζει επίσης τις πολιτικές εκείνες με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πιο αναλυτικά το μάθημα καλύπτει τις εξής ενότητες: γενική εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση, βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές θεωρίες, μέθοδοι προσδιορισμού των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, το κλασικό υπόδειγμα ανάλυσης της οικονομίας αρχικά χωρίς και κατόπιν μετά την παρουσία χρήματος και το Κεϋνσιανό υπόδειγμα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αύξηση των τιμών, την αύξηση της ανεργίας, τις διακυμάνσεις της παραγωγής και τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

μη διαθέσιμο


Περιεχόμενα

• Η λειτουργία του οικονομικού συστήματος • Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας και του γενικού επιπέδου τιμών • Η συναθροισμένη ζήτηση στην οικονομία και τα συστατικά της (κατανάλωση, επένδυση, δημόσιες δαπάνες, εξαγωγική δραστηριότητα). • Η συναθροισμένη προσφορά στην οικονομία, η αγορά εργασίας, η απασχόληση και η ανεργία. • Η λειτουργία του νομισματικού τομέα της οικονομίας και η νομισματική πολιτική • Η λειτουργία του δημόσιου τομέα της οικονομίας και η δημοσιονομική πολιτική • Τα προβλήματα του πληθωρισμού και της ανεργίας και η αντιμετώπιση τους μέσω της οικονομικής πολιτικής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Μιχαλόπουλος
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ