Αριθμητική Ανάλυση


Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Ρίζες Μη-Γραμμικών Εξισώσεων, Γραμμικά Συστήματα, Παρεμβολή και Πρόβλεψη, Αριθμητική Παραγώγιση, Αριθμητική Ολοκλήρωση, Διαφορικές Εξισώσεις)


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις έννοιες της Αριθμητικής Ανάλυσης και η εφαρμογή των τεχνικών της μέσω ασκήσεων και υπολογιστικού εργαστηρίου.   Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί και να εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές της αριθμητικής ανάλυσης σε όλο το εύρος των θεμάτων που καλύπτει το μάθημα. Θα μπορεί, επιπλέον, να αναπτύσσει απλά προγράμματα σε υπολογιστή για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές Γνώσεις Απειροστικού Λογισμού (Μαθηματική Ανάλυση) Βασικές Γνώσεις Γραμμικής Άλγεβρας Βασικές Γνώσεις Διαφορικών Εξισώσεων


Περιεχόμενα

Ρίζες Μη-Γραμμικών Εξισώσεων Γραμμικά Συστήματα Παρεμβολή και Πρόβλεψη Αριθμητική Παραγώγιση Αριθμητική Ολοκλήρωση Διαφορικές Εξισώσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Στεργιούλας
Τμήμα: Τμήμα Φυσικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ