Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι (Ανοικτό Μάθημα)


1) Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος α) Λειτουργίες και κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος (δίοδος ισχύος, θυρίστορ, GTO θυρίστορ, MOSFET ισχύος, IGBT κλπ.), προστασία και ψύξη των ημιαγωγικών στοιχείων. β) Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των θυρίστορ, ανάλυση της στατικής και δυναμικής τους συμπεριφοράς, κυκλώματα έναυσης των θυρίστορ. 2) Μετατροπείς Ε.Τ. σε Ε.Τ. (Ρυθμιστές Ε.Τ.) α) Μονοφασικοί μετατροπείς με αντιπαράλληλα θυρίστορ (Ρυθμιστές Ε.Τ.), κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων για ωμικό, ωμικο-επαγωγικό και επαγωγικό φορτίο, ορισμός και περιορισμοί για τη γωνία έναυσης α, ομαλοί εκκινητές (soft starters). β) Τριφασικοί μετατροπείς με αντιπαράλληλα θυρίστορ (Ρυθμιστές Ε.Τ.), κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων για ωμικό και επαγωγικό φορτίο, ομαλοί εκκινητές (soft starters), καμπύλη ροπής-στροφών Ασύγχρονης Μηχανής, ρύθμιση στροφών ασύγχρονης μηχανής. γ) Ρύθμιση ενεργού ισχύος, άεργος ισχύς, φαινόμενη ισχύς, συντελεστής ισχύος. 3) Μετατροπείς Ε.Τ. σε Σ.Τ. (Ανορθωτές) α) Μονοφασικός ανορθωτής ενός παλμού, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές. β) Μονοφασικός ανορθωτής δύο παλμών με μετασχηματιστή μεσαίας λήψης, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές. γ) Μονοφασικός ανορθωτής δύο παλμών με τέσσερα θυρίστορ (ανορθωτική γέφυρα με τέσσερα θυρίστορ), εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές, φαινόμενα μετάβασης, μονοφασικές γέφυρες μερικώς ελεγχόμενες (συμμετρική και ασύμμετρη). δ) Τριφασικός ανορθωτής τριών παλμών, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές, φαινόμενα μετάβασης. ε) Τριφασικός ανορθωτης έξι παλμών, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές, φαινόμενα μετάβασης. στ) Τροφοδοσία και έλεγχος Μηχανών Συνεχούς Ρεύματος σε τέσσερα τεταρτημόρια.


Στόχοι Μαθήματος

Εισαγωγή στο αντικείμενο των Ηλεκτρονικών Ισχύος, κατανόηση της λειτουργίας των ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος, κατανόηση της λειτουργίας των ανορθωτών και των ρυθμιστών Ε.Τ.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

1) Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Μετρήσεις 2) Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 3) Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 4) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 5) Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά


Περιεχόμενα

1) Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος 2) Μετατροπείς Εναλλασσόμενης Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (Ρυθμιστές Ε.Τ.) 3) Μετατροπείς Εναλλασσόμενης Τάσης σε Συνεχή Τάση (Ανορθωτές)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Εμμανουήλ Τατάκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ