Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ


Η Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ είναι η συνέχεια του βασικού μαθήματος της Γραμμικής Άλγεβρας και συνδέει τις έννοιες των πινάκων και των διανυσματικών χώρων με τις λύσεις των γραμμικών εξισώσεων, τις ιδιοτιμές και τα εσωτερικά γινόμενα.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση των βασικών εννοιών που συνοψίζονται στη περιγραφή της Γραμμικής Άλγεβρας II, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων και εφαρμογή των εννοιών της Γραμμικής Άλγεβρας στους διάφορους τομείς των Μαθηματικών. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο μάθημα της Εισαγωγής στην Άλγεβρα και στο μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας Ι.


Περιεχόμενα

Γραμμικά συστήματα Γραμμικές συναρτήσεις Εξίσωση διάστασης Πίνακας μετασχηματισμού Χαρακτηριστικά στοιχεία πίνακα (Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα) Διαγωνιοποίηση πίνακα Θεώρημα Caley-Hamilton Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο Ορθογώνιοι πίνακες Φασματικό Θεώρημα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Χαρά Χαραλάμπους
Τμήμα: Μαθηματικών
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ