Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ (Ανοικτό Μάθημα)


1) Μετατροπείς Σ.Τ. σε Σ.Τ (Ρυθμιστές Σ.Τ.) a) Μετατροπείς υποβιβασμού (Buck), ανύψωσης (Boost) και υποβιβασμού/ανύψωσης (Buck/Boost) τάσης από συνεχή σε συνεχή με τρανζίστορ, ανάλυση και περιοχές λειτουργίας, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, χαρακτηριστικές εξόδου b) Μετατροπείς υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης με θυρίστορ (εξαναγκασμένη μετάβαση), o ηλεκτρονικός ρυθμιστής συνεχούς τάσης (Chopper), ανάλυση της λειτουργίας του, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, έλεγχος μηχανών συνεχούς ρεύματος, ρύθμιση ωμικού φορτίου, βελτιωμένες τοπολογίες ρυθμιστών Σ.Τ. εξαναγκασμένης μετάβασης c) Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση κινητήρων ΣΡ 2) Μετατροπείς Σ.Τ. σε Ε.Τ. (Αντιστροφείς) a) Αντιστροφείς τάσης και αντιστροφείς ρεύματος b) Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε μονοφασική εναλλασσόμενη με τρανζίστορ, κυκλωματική ανάλυση για ωμικό και ωμικό-επαγωγικό φορτίο, παλμοδότηση με τετραγωνικούς παλμούς, παλμοδότηση με τη μέθοδο SPWM, ρύθμιση τάσης εξόδου και συχνότητας, φασματική ανάλυση τάσης εξόδου, αρμονικές c) Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε μονοφασική εναλλασσόμενη με θυρίστορ (εξαναγκασμένη μετάβαση), κυκλωματική ανάλυση βασικών τοπολογιών για ωμικό και ωμικό-επαγωγικό φορτίο, παλμοδότηση με τετραγωνικούς παλμούς, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, βελτιωμένες τοπολογίες μετατροπέων Σ.Τ. σε μονοφασική Ε.Τ. d) Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε τριφασική εναλλασσόμενη με τρανζίστορ, κυκλωματική ανάλυση, παλμοδότηση με τετραγωνικούς παλμούς, παλμοδότηση με τη μέθοδο SPWM, ρύθμιση ενεργού τιμής και συχνότητας της τάσης εξόδου, φασματική ανάλυση τάσεων, αρμονικές e) Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε τριφασική εναλλασσόμενη με θυρίστορ (εξαναγκασμένη μετάβαση), ανάλυση της λειτουργίας βασικών τοπολογιών f) Εφαρμογές μετατροπέων Σ.Τ. σε Ε.Τ., τροφοδοσία ασύγχρονων και σύγχρονων μηχανών, μέθοδοι ελέγχου, έλεγχος ταχύτητας και ροπής


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της λειτουργίας των βασικών και βελτιωμένων τοπολογιών ρυθμιστών Σ.Τ., κατανόηση της λειτουργίας των αντιστροφέων και εκμάθηση απλών και προχωρημένων τεχνικών παλμοδότησης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

1) Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Μετρήσεις 2) Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 3) Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 4) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 5) Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά


Περιεχόμενα

1) Μετατροπείς Σ.Τ. σε Σ.Τ. (Ρυθμιστές Σ.Τ.) 2) Μετατροπείς Σ.Τ. σε Ε.Τ. (Αντιστροφείς)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Εμμανουήλ Τατάκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ