Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών


Το μάθημα καλύπτει την ύλη των τηλεπικοινωνιών που πραγματοποιούνται με χρήση οπτικών ινών


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η τριβή του σπουδαστή με τις επικοινωνίες που βασίζονται στη χρήση οπτικών ινών, καθώς και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν και οι εφαρμογές τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Συστήματα μετάδοσης πληροφορίας, ηλεκτρονική, λογική σχεδίαση


Περιεχόμενα

Εισαγωγικά θέματα, οπτικές ίνες, οπτικοί δέκτες, οπτικά συστήματα μετάδοσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κυριάκος Βλάχος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ