Μικροοικονομική Ι


Το μάθημα καλύπτει το μέρος της Μικροοικονομικής που ασχολείται με την συμπεριφορά του καταναλωτή. Ειδικότερα αναλύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή με την θεωρία της ορθολογικής επιλογής: το σύστημα των προτιμήσεων, η ισορροπία του καταναλωτή, οι επιπτώσεις της μεταβολής του εισοδήματος και των τιμών στη ζήτηση και η ελαστικότητα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η προσφορά, προς τους φοιτητές του τμήματος, των θεμελιωδών γνώσεων και εννοιών στην ενότητα των οικονομικών που ασχολείται με την συμπεριφορά της μικροοικονομίας. Έτσι οι φοιτητές/τριες θα έλθουν σε επαφή και θα γνωρίσουν καλύτερα θέματα που αφορούν την συμπεριφορά του καταναλωτή, τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την συμπεριφορά, την επίπτωση της μεταβολής των παραγόντων στην ζήτηση και τη ευημερία του καταναλωτή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν τα θεμέλια, αφενός μεν για να κτίσουν τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, αφετέρου θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις οικονομικές εξελίξεις, τόσο στην χώρα, όσο και διεθνώς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Επιστήμη, Οικονομική Επιστήμη και Οικονομία Ορισμοί Τα οικονομικά ζητήματα Σπανιότητα και ανταγωνιστική χρήση των πόρων Ανταλλαγή Ο ρόλος της αγοράς και της οικονομικής πολιτικής Μικροοικονομική και μακροοικονομική Τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης Το κύκλωμα ροής Η λειτουργία της αγοράς: Προσφορά και ζήτηση               Ισορροπία ζήτησης και προσφοράς Συγκριτική στατική Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή - Θεωρία των επιλογών-Συγκριτική στατική ανάλυση Διάρθρωση των προτιμήσεων Καμπύλες αδιαφορίας Εισοδηματικός περιορισμός Ισορροπία του καταναλωτή Μεταβολές της ισορροπίας του καταναλωτή Καμπύλη ζήτησης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νίκος Βαρσακέλης
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ