Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Ανοικτό Μάθημα)


Μάθημα επιλογής του 4ου έτους (7ο εξάμηνο) με 5 διδακτικές μονάδες. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει: Μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές αναζήτησης, προτασιακή & κατηγορηματική λογική, δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης, σχεδιασμό ενεργειών, προγραμματισμό με γλώσσα PROLOG.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: διακρίνουν αν κάποιο προς επίλυση πρόβλημα απαιτεί τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, επιλύουν δύσκολα συνδυαστικά προβλήματα με αναζήτηση σε χώρους καταστάσεων και ικανοποίηση περιορισμών, επιλύουν λογικά προβλήματα με προτασιακή και κατηγορηματική λογική, αναπαριστούν γνώση με σύνθετες δομές δεδομένων και οντολογίες, (εργαστήριο) χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού Prolog (που ενδείκνυται για προβλήματα Τεχνητής Νοημοσύνης) Επίσης, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο για την παρακολούθηση του μαθήματος Τεχνολογία Φυσικής Γλώσσας ή την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για την "Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ".


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Αρχές και Γλώσσες Προγραμματισμού Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων


Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Ορισμός, ιστορική αναδρο?ή, σύνδεση ?ε άλλους επιστημονικούς κλάδους. Ευφυείς πράκτορες: ορθολογικότητα, μέτρα απόδοσης, περιβάλλον εργασιών, δο?ή πρακτόρων. Επίλυση προβλημάτων ?ε αναζήτηση: Χώροι καταστάσεων, δέντρα αναζήτησης, μέθοδοι αναζήτησης χωρίς πληροφόρηση (depth-first, breadth-first), αναζήτηση ?ε μερική πληροφόρηση. Πληροφορημένη αναζήτηση και εξερεύνηση: Αλγόριθ?οι Best First και Α*, αλγόριθ?οι τοπικής αναζήτησης (Hill climbing, simulated annealing, γενετικοί αλγόριθ?οι). Προβλήματα ικανοποίησης περιορισ?ών: Διάδοση περιορισ?ών, πρώι?ος έλεγχος, συνέπεια τόξου. Αναζήτηση ?ε αντιπαλότητα: Βέλτιστες στρατηγικές σε παιχνίδια δύο αντιπάλων, αλγόριθ?ος minimax, κλάδε?α άλφα-βήτα, επέκταση σε παιχνίδια πολλών παικτών, επέκταση σε τυχερά παιχνίδια, αλγόριθ?ος expectiminimax. Λογικοί πράκτορες: Προτασιακή λογική, πρότυπα συλλογιστικής, ανάλυση (resolution), λογικά κυκλώματα, λογική πρώτης τάξης (κατηγορηματική λογική), κανόνες συ?περασ?ού για ποσοδείκτες, ενοποίηση, αλυσίδες εκτέλεσης, απόδειξη θεωρημάτων, λογικός προγραμματισμός, εισαγωγή στη γλώσσα Prolog. Αναπαράσταση Γνώσης: Οντολογίες, αναπαράσταση κατηγοριών, αντικειμένων, ενεργειών, καταστάσεων και συμβάντων, ση?ασιολογικά δίκτυα, περιγραφικές λογικές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νίκος Φακωτάκης, Κυριάκος Σγάρμπας, Κώστας Μουστάκας, Παύλος Πέππας
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ