Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ


Εισαγωγή στους Η/Υ. Εξέλιξη των Υπολογιστών. Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών. Αρχιτεκτονική του Η/Υ. Γλώσσες Προγραμματισμού. Ανάπτυξη Προγράμματος. Εκμάθηση της Γλώσσας Προγραμματισμού C. Μεταβλητές. Αριθμητικές Εκφράσεις. Μαθηματικές Συναρτήσεις και Συναρτήσεις Εισόδου/Εξόδου. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Συναρτήσεις. Διατάξεις.


Στόχοι Μαθήματος

Απαρίθμηση και εξήγηση των βασικών εξαρτημάτων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ανάπτυξη προγράμματος με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Χρήση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού (IDE). Δημιουργία Διαγραμμάτων Ροής (ΔΡ) και Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ). Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Εξέλιξη των Υπολογιστών. Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών. Αρχιτεκτονική του Η/Υ. Γλώσσες Προγραμματισμού. Ανάπτυξη Προγράμματος. Εκμάθηση της Γλώσσας Προγραμματισμού C. Μεταβλητές. Αριθμητικές Εκφράσεις. Μαθηματικές Συναρτήσεις και Συναρτήσεις Εισόδου/Εξόδου. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Συναρτήσεις. Διατάξεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ