Δομημένος Προγραμματισμός


Ορισμένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο του μαθήματος είναι: Σύνθετες εφαρμογές δεικτών στη γλώσσα C. Δείκτες σε δείκτες. Αναδρομή. Εισαγωγή σε Java και αφαίρεση στον οντοκεντρικό προγραμματισμό. Η έννοια της κλάσης και του αντικειμένου. Είσοδος / έξοδος, πέρασμα παραμέτρων σε μεθόδους, επίπεδα πρόσβασης μεταβλητών / μεθόδων / κλάσεων, υπερφορτισμός, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, αφηρημένες κλάσεις. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων (abstract data types). Παραδείγματα αφηρημένων τύπων δεδομένων και προγραμματισμού. Λίστες και παραλλαγές τους (απλά / διπλά διασυνδεδεμένες λίστες, κυκλικές λίστες). Ουρές και στοίβες. Τύποι δεδομένων βασισμένοι σε δενδρική οργάνωση. Δυαδικά δένδρα αναζήτησης. Δομές βασισμένες σε κατακερματισμό. Εφαρμογές με απλούς αλγόριθμους αναζήτησης.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος "Δομημένος Προγραμματισμός" είναι να συμπληρώσει τις γνώσεις προγραμματισμού που αποκτήσατε στο μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ και τον Προγραμματισμό", να σας εισάγει σε θεμελιώδεις έννοιες Αφηρημένων Τύπων Δεδομένων και Αντικειμενοστρεφή (Οντοκεντρικού) Προγραμματισμού με έμφαση στη γλώσσα προγραμματισμού Java.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και την Πληροφορική. Εισαγωγή σε αλγόριθμους και προγράμματα. Εισαγωγή στο διαδικαστικό προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C.


Περιεχόμενα

Ενότητα 1 - Δείκτες Ενότητα 2 - Αναδρομή Ενότητα 3 - Εισαγωγικά της Java Ενότητα 4 - Κλάσεις Ενότητα 5 - Κληρονομικότητα Ενότητα 6 - Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων Ενότητα 7 - Ουρές, Στοίβες και Κυκλικές Λίστες Ενότητα 8 - Δυαδικά δέντρα αναζήτησης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ