Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα


Ιστορική αναδρομή, σημασία της ασφάλειας, βασικές έννοιες και ορισμοί, αιτίες-κατηγορίες ατυχημάτων, στατιστικοί δείκτες. Ανάλυση κινδύνων για την υγιεινή των εργαζομένων (σκόνες, χημικές ουσίες, θόρυβος, δονήσεις, θερμικό περιβάλλον, ακτινοβολίες). Ανάλυση κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων (μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρισμός, διακίνηση φορτίων, εκσκαφές). Μεταλλευτικοί κίνδυνοι κατά USBM.μέθοδοι εντοπισμού και εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου. Νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια, ...


Στόχοι Μαθήματος

Η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε υπόγεια, υπαίθρια ορυχεία και σε υπόγεια έργα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Φωτισμός και εργασία Βασικά μεγέθη φωτισμού - μετρήσεις Κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Φύση – πηγές, μετρήσεις, κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (Μικροκύματα, υπεριώδης, υπέρυθρο, Laser, ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Φύση – πηγές, μετρήσεις, κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ