Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2


Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ο κύριος τρόπος άσκησης πολεοδομικής πολιτικής και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και έξω-αστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος. Σκοπός του μαθήματος είναι η ενασχόληση των φοιτητών με τον συνολικό σχεδιασμό μιας πόλης και της περιβάλλουσας στενής περιφέρειάς της, με τρόπο ώστε ο πολεοδομικός σχεδιασμός να είναι σύμφωνος με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής σύγχρονων απόψεων για το σχεδιασμό του χώρου. Το μάθημα επικεντρώνεται στα ζητήματα των πολεοδομικών επεμβάσεων σε περιοχές με έντονη πολιτιστική ταυτότητα. Εξετάζει τις παραμέτρους και τα ζητήματα που προκύπτουν από επεμβάσεις αναζωογόνησης σε ιστορικά κέντρα πόλεων διερευνώντας ζητήματα ένταξης, προστασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης το αστικού χώρου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Το μάθημα διαρθρώνεται από δύο ενότητες: 1) Το θεωρητικό μέρος το οποίο περιλαμβάνει α) Την ανάλυση υφιστάμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΟΑΠ β) Τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των μικρών οικισμών στον Ελλαδικό χώρο γ) Τις πρακτικές σχεδιασμού χρήσεων γης και κυκλοφορίας δ) Τις περιβαλλοντικές αρχές σχεδιασμού σε μεγάλη κλίμακα ε) Παραδείγματα εφαρμοσμένου σχεδιασμού από τη διεθνή εμπειρία 2)Την εργασία Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολεοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ» δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ασχοληθούν με τον αστικό και τον ευρύτερο χώρο οικισμών με πληθυσμό 1.500-2.000 κατοίκους που βρίσκονται στην περιφερειακή μονάδα των Χανίων. Με την παραδοχή ότι ο πληθυσμός τους θα δεχθεί προσαύξηση της τάξης του 50% στην προσεχή πενταετία, οι φοιτητές καλούνται, α) να αναλύσουν και καταγράψουν τα πολεοδομικά, πληθυσμιακά, γεωμορφολογικά κ.λπ. χαρακτηριστικά του οικισμού που θα επιλέξουν, β) να σχεδιάσουν τις απαιτούμενες νέες υποδομές και να βελτιώσουν τις υφιστάμενες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων των οικισμών αυτών. Επίσης θα σχεδιάσουν τις περιοχές επέκτασης και θα μελετήσουν την ευρύτερη περιοχή τους, σε ότι αφορά την πρόσβαση, τις παραγωγικές ζώνες, τη σχέση με τους γύρω οικισμούς και τις προστατευόμενες περιοχές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ
Τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ