Εισαγωγή στον Αστικό & Πολεοδομικό Σχεδιασμό


Στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό» πραγματοποιείται η πρώτη προσέγγιση με τις βασικές έννοιες, διαδικασίες, μεθόδους και θεωρίες του Σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας. Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση της έννοιας και της διαδικασίας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του στο χώρο, στην κλίμακα τόσο του αστικού όσο και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Διερευνώνται οι βασικές λειτουργίες της πόλης και ο τρόπος σχεδιασμού τους, τα είδη του σχεδιασμού όπως προκύπτουν α ...


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις ενότητες της θεωρίας και της εργασίας. Στην ενότητα της θεωρίας στόχος είναι η η πρώτη προσέγγιση με τις βασικές έννοιες, διαδικασίες,μεθόδους και θεωρίες του Σχεδιασμού. Διερευνώνται οι βασικές λειτουργίες της πόλης και ο τρόπος σχεδιασμού τους, τα είδη του σχεδιασμού όπως προκύπτουν από την πολιτική ιστορία και θεωρία, οι διαδικασίες οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά του πολεοδομικού σχεδιασμού και,τέλος οι θεωρίες χωροθέτησης που έχουν διατυπωθεί σε μια προσπάθεια ερμηνείας της δομής και της μορφής της πόλης.Επίσης εξετάζονται τα δομικά στοιχεία της πόλης, το οικοδομικό τετράγωνο, ο δρόμος, η πλατεία, τα στοιχεία δηλαδή εκείνη που συνθέτουν τον αστικό χώρο. Τέλος εξετάζονται τα επίπεδα και εργαλεία του σχεδιασμού, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν και οι κατευθύνσεις που δίνουν για τη διαμόρφωση του χώρου. Στην ενότητα της άσκησης στόχος είναι: 1. η εξοικείωση των φοιτητών με την παρατήρηση και την απεικόνιση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, όπως των χρήσεων γης, της παλαιότητας και των υψών των κτιρίων, της κυκλοφορίας κ.λπ. και 2. η διατύπωση προτάσεων στην κλίμακα του αστικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού ώστε να επιλυθούν τα πολεοδομικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί αλλά και να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν καταγραφεί στη φάση της ανάλυσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Το μάθημα διαρθρώνεται από δύο ενότητες: 1) Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το θεωρητικό τμήμα, το οποίο καλύπτεται από τις διαλέξεις που πραγματοποιούνται οι οποίες καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: α) Κατηγορίες και μεταβλητές του αστικού χώρου β) Έννοια και ιστορική εξέλιξη του σχεδιασμού γ) Η πόλη και οι λειτουργίες της 2) Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την άσκηση που εκπονούν οι φοιτητές οι οποίοι σχηματίζουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η άσκηση αφορά την αποτύπωση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής 15-20 οικοδομικών τετραγώνων εντός της πόλης των Χανίων, για την οποία στη συνέχεια διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ
Τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ