Τεκτονική Γεωλογία


Η Τεκτονική Γεωλογία είναι ο κλάδος της Γεωλογίας ο οποίος ερευνά την κατασκευή του γήινου φλοιού, δηλαδή τη δομή των πετρωμάτων καθώς και τις διεργασίες , τις κινήσεις και τις δυνάμεις που την παρήγαγαν. Πιο συγκεκριμένα, η τεκτονική εξετάζει τις αλλαγές που προκαλούν οι ενδογενείς δυνάμεις στο φλοιό της γης, μελετά δηλαδή το τρόπο δημιουργίας, τη γεωμετρία και την κινηματική των δομών του στερεού φλοιού.


Στόχοι Μαθήματος

Η Γη δομείται από πετρώματα, μέσα στα οποία βρίσκονται στοιχεία, τα οποία μαρτυρούν τον τρόπο σχηματισμού τους και την εξέλιξή τους στην πάροδο του γεωλογικού χρόνου. Επιπλέον όλα τα πετρώματα έχουν υποστεί τη δράση δυνάμεων τόσο κατά το σχηματισμό τους, όσο και μετά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι δομές των πετρωμάτων. Τέλος, πλείστα γεωλογικά φαινόμενα συντελούνται λόγω της δράσης δυνάμεων, όπως η σεισμικότητα, η μεταμόρφωση, η ιζηματογένεση κλπ. Οι φοιτητές θα μάθουν να αναλύουν τη γεωμετρία, την κινηματική και τη δυναμική του σχηματισμού των δομών. Στόχοι του μαθήματος είναι: α) Η κατανόηση των δομών που υπάρχουν β) Γεωμετρική-κινηματική και Δυναμική ανάλυση δομών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Τεκτονική Γεωλογία


Περιεχόμενα

Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται διδακτικά σε δύο ενότητες, η πρώτη εκ των οποίων αναλύει τις βασικές αρχές της τεκτονικής γεωλογίας, τη σημασία των πρωτογενών δομών, την τάση, την παραμόρφωση των πετρωμάτων καθώς και τις μηχανικές ιδιότητές τους. Η δεύτερη ενότητα περιγράφει και αναλύει τα ρήγματα, τα πετρώματα ρηξιγενών ζωνών, τις ζώνες διάτμησης, τις πτυχές, τις διακλάσεις και το σχισμό. Τέλος αναλύονται οι διεισδύσεις μαγμάτων στο φλοιό. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παρασκευάς Ξυπολιάς
Τμήμα: Γεωλογία
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ