Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα


Εισαγωγή στη μεθοδολογία προσομοίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων, Φαινόμενα Μεταφοράς, Συστήματα Διασποράς, Συστήματα Συμμεταφοράς, Συστήματα Συμμεταφοράς και Διασποράς, Διαμερισματοποίηση, Μεταφορά Ιζήματος, Απλά Μοντέλα Μεταφοράς, Υπολογισμός Παραμέτρων, Κινητική Χημικών Αντιδράσεων, Ευτροφισμός, Μοντέλα Οικοσυστημάτων, Συμβατοί Ρυπαντές σε Ποτάμια και Λιμνοθάλασσες, Τοξικές Οργανικές Ουσίες σε Λίμνες, Ποτάμια και Λιμνοθάλασσες.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση του αποτελέσματος και της μεταφοράς των χημικών ενώσεων, Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων έκθεσης σε χημικές ενώσεις, Προσδιορισμός των μελλοντικών συνθηκών για διάφορα σενάρια επιβάρυνσης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μαθηματικά, Χημεια


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία προσομοίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων, Φαινόμενα Μεταφοράς, Κινητική Χημικών Αντιδράσεων, Ευτροφισμός, Συμβατοί Ρυπαντές σε Ποτάμια , Τοξικές Οργανικές Ουσίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ