Σχεδίαση Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων με Η/Υ


ΜΕΡΟΣ Α: Εισαγωγή- Ιστορική εξέλιξη και συµβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην μεταλλευτική ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ. Οικονομικά στοιχεία υπολογισμού κόστους – εσόδων. Στάδια σχεδίασης υπαίθριας εκμετάλλευσης. Χάρτες, γεωτρήσεις, γεωλογικές πληροφορίες. Καταχώρηση – επεξεργασία στοιχείων γεωτρήσεων, Υπολογισμός σύνθετων δειγμάτων. Υπολογισμός βασικών στατιστικών μεγεθών, υπολογισμός βαριογράμματος. Γεωμετρικές μέθοδοι υπολογισμού αποθεμάτων. Ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων του κοιτάσματος και απόδοση τιμών με τη μέθοδο των αντιστρόφων αποστάσεων (ID) με τη μέθοδος Krigging. Γεωμετρικά στοιχεία υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Καθορισμός των ορίων μιας εκμετάλλευσης με οικονομικά κριτήρια-Μέθοδος κινητού κώνου-Μέθοδος Lerch Grossman. Προγραμματισμός παραγωγής. Εφαρμογή σε κοίτασμα Cu διάσπαρτης μεταλλοφορίας. ΜΕΡΟΣ Β: Μεθοδολογία αξιολόγησης στοιχείων γεωτρήσεων στρωσιγενών κοιτασμάτων, κανόνες αξιολόγησης στρωμάτων γεώτρησης υπολογισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απολήψιμων στρωμάτων, δημιουργία μοντέλου κοιτάσματος υπολογισμός αποθεμάτων και ποιότητας. ΜΕΡΟΣ Γ: Εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την εκτίμηση των αποθεμάτων και της ποιότητας κοιτασμάτων.


Στόχοι Μαθήματος

Η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σχεδίασης εκμεταλλεύσεων με χρήση σύγχρονων μεθόδων και με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γεωστατιστική


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή  2. Οικονομικά στοιχεία  2.1 Οικονομικοί δείκτες  2.2 Στοιχεία υπολογισμού κόστους – εσόδων 3. Στάδιο σχεδίασης υπαίθριας εκμετάλλευσης  3.1 Εισαγωγή  3.2 Χάρτες, γεωτρήσεις, γεωλογικές πληροφορίες  3.3 Καταχώρηση – επεξεργασία στοιχείων γεωτρήσεων  3.4 Υπολογισμός σύνθετων δειγμάτων  3.5 Γεωμετρικές μέθοδοι υπολογισμού αποθεμάτων  3.6 Ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων του κοιτάσματος  3.6.1. Απόδοση τιμών με τη μέθοδο των αντιστρόφων αποστάσεων (ID)  3.6.2. Μέθοδος Krigging  3.6.2.1 Υπολογισμός βασικών στατιστικών μεγεθών  3.6.2.2 Υπολογισμός βαριογράμματος 4. Γεωμετρικά στοιχεία υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων  5. Καθορισμός των ορίων μιας εκμετάλλευσης με οικονομικά κριτήρια  5.1. Μέθοδος κινητού κώνου  6. Προγραμματισμός παραγωγής  6.1. Γενικά  6.2. Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος παραγωγής ΜΕΡΟΣ Β:  8. Μεθοδολογία αξιολόγησης στοιχείων γεωτρήσεων λιγνιτικών κοιτασμάτων  8.1 Βασικοί ορισμοί και έννοιες: Φυσικός λιγνίτης, τεχνικά απολήψιμος λιγνίτης, λιγνίτης εκμετάλλευσης, λιγνίτης τροφοδοσίας  8.2 Mεθοδολογία αξιολόγησης λιγνιτικών κοιτασμάτων  8.2.1 Κανόνες αξιολόγησης λιγνιτικών στρωμάτων γεώτρησης  8.2.2 Υπολογισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών απολήψιμης λιγνιτικής στοιβάδας  8.2.3 Δημιουργία μοντέλου κοιτάσματος ΜΕΡΟΣ Γ: Εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων  1. Εισαγωγή  2. Νευρωνικά δίκτυα  3. Ανάπτυξη νευρωνικού δικτύου για τον υπολογισμό των παραμέτρων της εκμετάλλευσης  3.1 Παρουσίαση-ανάλυση του προβλήματος  3.2 Ανάπτυξη νευρωνικού δικτύου  3.3 Εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου  3.4 Έλεγχος αξιοπιστίας  4. Εφαρμογή του νευρωνικού δικτύου για τον υπολογισμό των παραμέτρων της εκμετάλλευσης-σύγκριση με άλλες μεθόδους  5. Συμπεράσματα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ