Ιστορία της Μετάφρασης


To πρόγραμμα προσφέρει ένα Πανόραμα διαδραστικών μελετών σε θέματα ιστορίας της μετάφρασης από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Μεταμοντερνισμό στην μετάφραση. Σκοπός είναι να προετοιμαστούν οι φοιτητές να σκέφτονται κριτικά τις μεταφραστικές παραδόσεις σε σχέση με πρώιμη θεωρητική μεταφραστική σκέψη. Το σύγγραμμα που χρησιμοποιούμε αγοράστηκε από το Τμήμα Αγγλικής και μοιράζεται δωρεάν στους φοιτητές.Παράλληλα αναγνώσματα για την απόκτηση της ειδικής γλώσσας ιστορίας μεταφράσεων και στην Ελληνική.


Στόχοι Μαθήματος

Να μάθουν οι φοιτητές να εντοπίζουν και να μελετούν πηγές που αναφέρονται στις στιγμές οι οποίες διαμόρφωσαν την θεωρία της μετάφρασης και το επάγγελμα του μεταφραστή. Να μπορούν οι φοιτητές να χαρτογραφούν μεταφραστικές θέσεις και συμπεριφορές στο σημερινό πλαίσιο ιστορίας/ θεωρίας και εφαρμογών της μετάφρασης. Να μπορούν οι φοιτητές να χαρτογραφούν στιγμές της ιστορίας της μετάφρασης σε πλαίσια της σύγχρονης θεωρίας της μετάφρασης. Να μάθουν οι φοιτητές να συνδέουν ιστορικά την μετάφραση με την θεωρία της μετάφρασης. Να μάθουν οι φοιτητές να συσχετίζουν απαρχές θεωριών της μετάφρασης με την ιστορία μεταφράσεων και μεταφραστικών προτύπων. Να μπορούν να συσχετίσουν οι φοιτητές ιστορικές στιγμές της μετάφρασης με την θεωρία της μετάφρασης. Να μπορούν οι φοιτητές να συσχετίζουν ιστορικές στιγμές με την θεωρία της μετάφρασης. Να μπορούν οι φοιτητές να εντοπίσουν απαρχές σύγχρονης θεωρίας στις σκέψεις  μεταφραστών του παρελθόντος. Να μάθουν οι φοιτητές να εντοπίζουν στις ιστορικές στιγμές του παρελθόντος τις απαρχές της σύγχρονης θεωρίας της μετάφρασης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών.


Περιεχόμενα

Από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Απόστολο Παύλο. Οι δρόμοι των μεταφραστών και στοιχεία θεωρητικής μεταφρασεολογίας. Ελληνική παράδοση με έμφαση στην αγγλόφωνη ορολογία και φρασεολογία [με βάση τον Ντίβιντ Κόνολυ]. Η μετάφραση λογοτεχνίας. Η μετάφραση των εβδομήκοντα, η εκπαίδευση των μεταφραστών κατά Κικέρωνα, η τέχνη της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Μεταφραστές και πρωτότυπα. Ζωντανές, νεκρές γλώσσες και μετάφραση. Όταν η προτεραιότητα στρέφεται προς την γλωσσική κοινότητα υποδοχής. Οι προτεραιότητες του μεταφραστή.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ελένη Κασάπη
Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ