Μακροοικονομική


• Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση. • Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του. • Ο ρόλος του κράτους • Προσδιορισμός του εισοδήματος. • Εθνικοί λογαριασμοί • Θεωρία της απασχόλησης και του χρήματος. • Το νομισματικό σύστημα και νομισματική πολιτική • Οικονομικές διακυμάνσεις. • Πληθωρισμός και ανεργία. • Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση


Στόχοι Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες των συνολικών μεγεθών της οικονομίας. Να γνωρίσουν την εξέλιξη της μακροοικονομίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις της. Να κατανοήσουν τα οικονομικά προβλήματα της ανεργίας, του πληθωρισμού, των οικονομικών διακυμάνσεων και της ανοιχτής οικονομίας, καθώς και το ρόλο της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Το μάθημα είναι μια προσέγγιση στη σημερινή οικονομία σαν ένα σύστημα που ασχολείται με την σπανιότητα των πόρων. Αναλύει τις σχέσεις ανάμεσα σε μεταβλητές όπως το εθνικό εισόδημα, η εργασία, ο πληθωρισμός και η ποσότητα του χρήματος. Ο ρόλος των κυβερνητικών δαπανών, η φορολογία και η νομισματική πολιτική, η διεθνής οικονομία και η οικονομική ανάπτυξη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αστέριος Σόρμας
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ