ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ


Θερμοδυναμική των χημικών αντιδράσεων, Χημική ισορροπία, Κινητική των χημικών αντιδράσεων, Ανάλυση συστημάτων αντιδράσεων, Αντιδραστήρες ασυνεχούς λειτουργίας, Αντιδραστήρες εμβολικής ροής, Αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξη, Συνδυασμοί αντιδραστήρων, Ετερογενείς Καταλυτικές Διεργασίες.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει:  Τις βασικές αρχές της Χημικής Κινητικής Το σχεδιασμό και τη λειτουργία των βασικών τύπων των χημικών αντιδραστήρων. Επίσης, θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: Ικανότητα χρήσης των βασικών αρχών της χημικής θερμοδυναμικής- κινητικής  Ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων χημικής κινητικής και των βασικών τύπων των χημικών αντιδραστήρων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

  Για την παρακολούθηση του μαθήματος χρειάζεται η η γνώση των: Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική Βασικές έννοιες Χημικής Θερμοδυναμικής


Περιεχόμενα

Το Μάθημα Χημικές Διεργασίες, διεξάγεται κατά το εαρινό εξάμηνο και απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Δ έτους. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό, παρέχει 6 Πιστωτικές  μονάδες και οι θεματικές ενότητες είναι οι κάτωθι: Θερμοδυναμική των χημικών αντιδράσεων: Θερμοτονισμός χημικών αντιδράσεων και αδιαβατική θερμοκρασία, Χημική ισορροπία σε σύστημα μια ή πολλών αντιδράσεων, Κινητική των χημικών αντιδράσεων: Ανάλυση εξισώσεων ρυθμού, Ανάλυση συστημάτων αντιδράσεων: Εκλεκτικότητα/ Απόδοση, Αντιδραστήρες ασυνεχούς λειτουργίας (σχεδιαστικές εξισώσεις-ισοθερμοκρασιακή λειτουργία - Μη ισοθερμοκρασιακή λειτουργία), Αντιδραστήρες εμβολικής ροής (σχεδιαστικές εξισώσεις - ισοθερμοκρασιακή λειτουργία - Μη ισοθερμοκρασιακή λειτουργία), Αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξη (σχεδιαστικές εξισώσεις - ισοθερμοκρασιακή λειτουργία - Μη ισοθερμοκρασιακή λειτουργία, ευστάθεια ενός CSTR), Συνεχής αντιδραστήρας με ανακύκλωση, Συνδυασμοί αντιδραστήρων (διαφόρων τύπων και μεγεθών), Αντιδράσεις αερίου-στερεού, Αντιδράσεις ρευστού- ρευστού, Αντιδράσεις σε τριφασικά συστήματα, Αντιδραστήρες απορρόφησης, Ετερογενείς Καταλυτικές Διεργασίες, Αποτελεσματικότητα καταλυτών/Απενεργοποίηση καταλυτών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τμήμα: Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ