Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων


Μελέτη του φαινομένου του τουρισμού εξετάζοντας τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Επίσης, αναλύεται η λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: Απόκτηση γνώσεων ώστε να δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης της επιχειρηματικότητας του τουριστικού κλάδου. Απόκτηση γνώσεων των ιδιαιτεροτήτων διοίκησης των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων του κλάδου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων.


Περιεχόμενα

Tουριστικό Φαινόμενο Θεωρητική προσέγγιση της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων Μελέτη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Μελέτη των τουριστικών πρακτορείων μεταφορικών μέσων και των τουριστικών επιχειρήσεων εστίασης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γρηγόρης Γιανναράκης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ