Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Εργαστήριο)


Εκμάθηση της γλώσσας C. Αλγόριθμοι, μεταβλητές, σταθερές, τύποι δεδομένων. Εντολές εισόδου, εξόδου, προγράμματα εξάσκησης, Τελεστές (σχεσιακοί, λογικοί) , λογικές εκφράσεις. Εντολές ελέγχου (if-then-else, switch) προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα. Εντολές επανάληψης (for, while) , προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα. Μονοδιάστατοι και δισδιάστατοι πίνακες, προγράμματα εξάσκησης. Συναρτήσεις. Εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα.


Στόχοι Μαθήματος

Με την συμπλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να κατανοήσει ο φοιτητής τις έννοιες της αλγοριθμικής σκέψης. Να εμπεδώσει τη μετατροπής ενός προγράμματος σε γλώσσα μηχανής. Να κατανοήσει η συγγραφή και ανάλυση ενός προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού C. Να κατανοήσει ο φοιτητής τα χαρακτηριστικά και τη δομή ενός προγράμματος C, τις έννοιες των τύπων των μεταβλητών, των εντολών, των συναρτήσεων και των τελεστών και τον χειρισμό των δεδομένων ακέραιων, χαρακτήρων, float και double στη γλώσσα C λεπτομερειακά. Να κατανοήσει ο φοιτητής τις εντολές συνθήκης if και switch της C με τις οποίες ελέγχουμε τη ροή ενός προγράμματος, Να κατανοήσει ο φοιτητής τις εντολές επανάληψης της C, οι οποίες επιτρέπουν την επαναληπτική εκτέλεση του ίδιου τμήματος κώδικα όσο μια συνθήκη ελέγχου παραμένει αληθής. Να κατανοήσει ο φοιτητής τη χρησιμότητα των πινάκων (μονοδιάστατων – δισδιάστατων) και των συναρτήσεων στον προγραμματισμό .


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο μάθημα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη C – Αλγόριθμοι Δομή ενός προγράμματος C Τύποι Δεδομένων - αριθμητικοί, συγκριτικοί και λογικοί τελεστές. Συνάρτηση printf() και Συνάρτηση scanf() Εντολές Συνθήκης Εντολές Επανάληψης Πίνακες Μονοδιάστατοι Πίνακες Δισδιάστατοι Συναρτήσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ροδή Τσαγκαλίδου
Τμήμα: Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ