Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων


Σκοπός του Μαθήματος είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου καθώς και η ανάλυση των σύγχρονων πρακτικών της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται έμφαση στην έννοια και τη σημασία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, στο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και την οργάνωσή του, στη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής προσωπικού, στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη την κινητοποίηση την αξιολόγηση και τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: Έχει κατανοήσει τη σημασία του ρόλου  της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα  στην αποτελεσματική λειτουργία των  σύγχρονων επιχειρήσεων και  οργανισμών. Γνωρίζει  τις  επιμέρους λειτουργίες και μοντέλα διαχείρισης  της ΔΑΠ και να αξιολογεί  τις  σύγχρονες  τάσεις, στρατηγικές  και  πρακτικές  ΔΑΠ  που εφαρμόζονται  ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Αντιλαμβάνεται  το  ρόλο  και τη στρατηγική Διοίκησης  Ανθρώπινων Πόρων στο διεθνές,  συνεχώς μεταβαλλόμενο,  περιβάλλον.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο μάθημα.


Περιεχόμενα

Η έννοια και το περιεχόμενο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων Προγραμματισμός και πρόβλεψη αναγκών Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας     Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Επιλογή προσωπικού                    Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού       Αξιολόγηση   Απόδοσης                        Συστήματα αμοιβών των εργαζόμενων        Επικοινωνία  - Εργασιακές σχέσεις                Ασφάλεια των εργαζόμενων                    Διαχείριση ίσων Ευκαιριών και Διαφορετικότητας    Εργατικό κίνημα και Συνδικάτα             Διεθνής διοίκηση ανθρώπινων πόρων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ανδρονίκη Καταραχιά
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ