Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων


Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της διοίκησης ανθρώπινων πόρων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις παρακάτω έννοιες: Έννοια και το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού και την πρόβλεψη αναγκών. Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας Σχεδιασμός εργασίας Στελέχωση Διαχείριση της Απόδοσης – Αξιολόγηση Συστήματα Αμοιβών Διαχείριση της Υπαλληλικής σχέσης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται προγενέστερες γνώσεις για τους φοιτητές του Τμήματος, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μαθήματος.


Περιεχόμενα

Ως βασικές συνιστώσες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η οργάνωση δηλαδή ο σχεδιασμός του οργανογράμματος και των θέσεων εργασίας καθώς επίσης και η στελέχωση δηλαδή η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών και την επιλογή του προσωπικού. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για μια σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό καθώς υλοποιεί τις κατευθύνσεις και τους στόχους προς τους οποίους αυτή θα κινηθεί. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ερχονται σε επαφή με την έννοια της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και τη σημασία της για μια επιχείρηση - οργανισμό. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί στη διαδικασία λήψεως διοικητικών αποφάσεων αλλά και στις κύριες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για τη λύση των συγκρούσεων. Τέλος θα αναφερθούμε και σε σύγχρονα θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, με την βοήθεια παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Σερδάρης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ