Μετάδοση Θερμότητας


Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας και βασικές έννοιες – Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας – Συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας, συναγωγής, θερμοπερατότητας– Αγωγή, Συναγωγή, Θερμική Ακτινοβολία – Νόμοι Fourier, Newton, Stefan-Boltzmann – Αγωγή σε επίπεδο, κυλινδρικό και σφαιρικό τοίχωμα – Σύζευξη αγωγής και συναγωγής, σύνθετα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας σε επίπεδα τοιχώματα – Πτερύγια, μετάδοση θερμότητας μέσω πτερυγιοφόρου τοιχώματος – Εναλλάκτες – Ομορροή, Αντιρροή, Σταυρωτή ροή, Σύνθετοι συνδυασμοί ροών


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Μετάδοσης Θερμότητας, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με υπολογισμούς εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και να αφομοιώσουν βασικές έννοιες χρήσιμες και θεμελιώδεις για την Τεχνολογία της Θέρμανσης και του Κλιματισμού.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γρηγόρης Ιορδάνου
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ