Μεταλλουργία ΧΜΕ80


Το μάθημα αυτό χωρίζεται σε 4 μέρη. Το ένα αφορά την μεταλλουργία του σιδήρου/χάλυβα και των κραμάτων τους, Το δεύτερο αφορά τεχνικές επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων καθώς και τις βιομηχανικές εφαρμογές τους σε συνδυασμό με παραδείγματα της θεωρητικής τους μελέτης. Το τρίτο αφορά τα προστατευτικά επιστρώματα των μετάλλων και περιέχει τους λόγους εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα που δίνουν καθώς και τους διαχωρισμούς και την καταλληλότητά τους. Το τελευταίο αναφέρεται στις Θερμικές και θερμοχημικές κατεργασίες χαλύβων σε ρευστοστερεά κλίνη. Αυτές είναι : ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΒΑΦΗ –ΨΥΞΗ –ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ), ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΕΝΑΖΩΤΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΝΙΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΝΙΤΡΟΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει: -          να μπορεί να εφαρμόζει φυσικές και χημικές μεθόδους για την εξαγωγή μετάλλων από τα μεταλλεύματα τους -          να μπορεί να ρυθμίζει τις μεταβλητές επεξεργασίας όπως την θερμοκρασία κλπ των μιγμάτων πρώτων υλών για την παραγωγή μετάλλων -          να μπορεί να διεξάγει μελέτες στα μέταλλα και τα κράματα τους πριν και κατά την επεξεργασία τους για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους -          να μπορεί να εποπτεύει/πραγματοποιεί δειγματοληψία από διάφορα στάδια επεξεργασίας για εργαστηριακές αναλύσεις και δοκιμές -          να μπορεί να εξετάζει τις τεχνικές επεξεργασίας μετάλλων για να ελέγχει την ποιότητα καθώς και να βελτιώνει την επεξεργασία ή την ανάπτυξη νέων μεθόδων -          να μπορεί να διερευνά  εάν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οικονομικές, αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά αποδεκτές


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ο φοιτητής πρέπει να διαθέτει γνώσεις μαθηματικών, χημικής θερμοδυναμικής και φυσικοχημείας


Περιεχόμενα

Ιστορία της Μεταλλουργίας. Τα μέταλλα στην Ελληνική Μυθολογία. Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. Σιδηρομεταλλεύματα. Από το σιδηρομετάλλευμα στον χάλυβα. Αναγωγή μεταλλευμάτων, κοκ, υψικάμινος. Αντιδράσεις αναγωγής. Διαγράμματα Ellingham. Ισορροπία Boudouard και καμπύλες Chaudron. Ισοζύγια μάζας στην υψικάμινο. Χυτοσίδηρος και κατηγορίες αυτού. Προεπεξεργασία του χυτοσίδηρου. Χαλυβοποίηση. Διεργασίες εξευγενισμού. Αντιδράσεις εξευγενισμού. Διεργασίες οξυγόνου. Κάμινος ηλεκτρικού τόξου. Κατηγορίες και ταξινόμηση χαλύβων. Παραγωγή αλουμινίου. Παραγωγή αλούμινας από βωξίτη, μέθοδος Bayer. Ηλεκτρόλυση, μέθοδος Hall-H?roult. Κατηγορίες και ταξινόμηση κραμάτων αλουμινίου. Κeywords: Εξαγωγική μεταλλουργία, Μέταλα. Σκωρία. Ιστορία της Μεταλλουργίας. Τα μέταλλα στην Ελληνική Μυθολογία. Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. Σιδηρομεταλλεύματα. Από το σιδηρομετάλλευμα στον χάλυβα. Αναγωγή μεταλλευμάτων, κοκ, υψικάμινος. Αντιδράσεις αναγωγής. Διαγράμματα Ellingham. Ισορροπία Boudouard και καμπύλες Chaudron. Ισοζύγια μάζας στην υψικάμινο. Χυτοσίδηρος και κατηγορίες αυτού. Προεπεξεργασία του χυτοσίδηρου. Χαλυβοποίηση. Διεργασίες εξευγενισμού. Αντιδράσεις εξευγενισμού. Διεργασίες οξυγόνου. Κάμινος ηλεκτρικού τόξου. Κατηγορίες και ταξινόμηση χαλύβων. Παραγωγή αλουμινίου. Παραγωγή αλούμινας από βωξίτη, μέθοδος Bayer. Ηλεκτρόλυση, μέθοδος Hall-H?roult. Κατηγορίες και ταξινόμηση κραμάτων αλουμινίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τμήμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ