Πληροφορική ΙΙ


Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην διαχείριση βάσεων δεδομένων όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση/οργανισμό. Αναλυτικά σε θεωρία και εργαστήριο το αντικείμενο του μαθήματος είναι (α)Θεωρία: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Διαχείριση Πληροφοριών σε περιβάλλον Client/Server. (β)Εργαστήριο: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με την Access. Γλώσσα SQL. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την χρησιμότητα και την δυνατότητα των Η/Υ μέσα από την γνώση όλων των μεθόδων και εργαλείων δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους σπουδαστές όλων των απαραίτητων γνώσεων για την δημιουργία και διαχείριση απλών βάσεων δεδομένων με την χρησιμοποίηση τυποποιημένων προγραμμάτων ευρείας αποδοχής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ). Ιστορία των ΒΔ. Σκοπός και στόχοι ΒΔ. Στοιχεία ΒΔ. View of Data. Η αρχιτεκτονική δομή των ΒΔ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΒΔ. Χρήστες και Διαχειριστές των ΒΔ. Συστήματα Διαχείρισης ΒΔ (ΣΔΒΔ). Μοντελοποίηση πραγματικού κόσμου. Οντότητες, Συσχετίσεις και Χαρακτηριστικά. Διάγραμμα E-R. Μοντέλα ΒΔ. Σχεσιακό μοντέλο ΒΔ. Σχεσιακές ΒΔ. Δομή σχεσιακών ΒΔ. Κανόνες Διαφύλαξης Ορθότητας. Σχεσιακή Άλγεβρα και πράξης της σχεσιακής ΒΔ. Σχεδίαση ΒΔ. Αρχές σχεδίασης. Κανονικοποίηση ΒΔ. Πρώτη και δεύτερη κανονική μορφή. Παραδείγματα. Τρίτη κανονική μορφή. Παραδείγματα. Ολοκληρωμένο παράδειγμα κανονικοποίησης. Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων σχεσιακού σχήματος. Γλώσσες ΒΔ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Σταύρος Βαλσαμίδης
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ